Om oss

Paraplyorganisasjon for friluftslivsforeninger i Drammen, lokalisert i Friluftslivets Hus

Friluftslivet ønsker alle velkommen til å oppleve de store helse- og trivselsgevinstene aktivitet i naturen gir. Om du vil være medlem i en forening, gå egenorganiserte turer i nærskogen din, padle kajakk på elven, være frivillig i en organisasjon, eller dra på ekspedisjon i fjellet - naturen gjør ikke forskjell på folk.

Drammens praktfulle naturomgivelser ligger og venter på å bli tatt i bruk av nye friluftselskere. Kommunens areal består av over halvparten skog, så mulighetene er mange! Drammenselva, fjorden og flere titalls tjern utgjør også flotte arenaer for aktivitet.

Mjøndalen MSK Speidergruppe
En flott speidergruppe på kanotur hilser fotografen!

Friluftsfolk viser dyp respekt for naturen og det faktum at vi ferdes på andres grunn. Vi etterlater ikke spor etter oss verken på dagstur eller overnatting, forstyrrer ikke dyre- eller fugleliv unødig, og skader ikke grunneierens trær.

Friluftsliv er i en rekke internasjonale og norske forskningsrapporter dokumenter å være en god kilde til høy livskvalitet, fordi kombinasjonen av fysisk aktivitet og trivselsfremmende natur virker meget positivt inn på både psykisk og fysisk helse. Og siden turliv ikke koster noe og naturen er åpen 24/7, kan vi alle høste disse fordelene – uavhengig av alder, økonomi, bakgrunn og bosted.

Kontaktpersoner

DSC9757

Audun Støren

Daglig leder
post@drammenfriluftsforum.no
967 36 160

Ønsker din organisasjon å bli medlem?

Alle friluftsforeninger i Drammen kommune kan være medlem i Drammen Friluftsforum. Foreningen må ha frivillig drevet aktivitet i naturen/friluft som hovedgeskjeft for å være medlem hos oss. Det er ingen kontingent.

Kontakt koordinator dersom din organisasjon vil komme i kontakt med Drammen Friluftsforum.

Styret i Drammen Friluftsforum

Solveig 01

Styreleder Solveig Bergstrøm

Styrets leder
solveig.bergstrom@gmail.com
984 63 175

Anne Mette Kirkemo fotokred til Ingerid Jordal 1920

Styremedlem Anne-Mette Kirkemo

Styremedlem
njff@buskerud.no

12287165

Styremedlem Ana Maria Silva-Harper

Leder for Jasmin Kvinnenettverk og Buskerud Minoritetsråd
jasmin17@online.no

Grith

Styremedlem Grith Overgaard

Leder for 5. Drammen Sjø
molino.molino@hotmail.com

Trc

Styremedlem Trond Cato Martinsen

Frivillig i KIL, spesielt turorientering
trond.cato.martinsen@ebnett.no
924 46 774

Kontaktpersoner i friluftsforeningene

1. Drammen speidergruppe Ragnhild Sandvold r-ane@online.no 404 84 255
1. Skoger speidergruppe Audun Frøysland post@1skoger.org 905 12 410
3. Drammen speidergruppe Håkon H. Solberg hakon.val.solberg@gmail.com
5. Drammen Sjø, gruppeleder Grith Overgaard gruppeleder@sjospeider.net 934 45 114
5. Drammen Sjø, troppsleder Petter Bogen Eriksen petter@eriksen.ws 413 77 672
5. Drammen Sjø, roverleder Andreas Janzen Andreas.m.janzen@mail.com 412 01 081
5. Drammen Sjø, flokkleder (småspeidere) Anne-May Førland anne.may.forland@eikholt.no 415 80 325
6. Drammen MS speidergruppe Berit Roll Elgsaas, leder berit@6drammenms.no 922 89 093
6. Drammen MS speidergruppe Wenche Irene Elgsaas wenche@6drammenms.no 971 89 069
Berger og Svelvik Orienteringslag Håvard W. Pettersen havardp@microsoft.com 932 56 893
BuOK (Buskerud orienteringskrets) Trond Cato Martinsen trond.cato.martinsen@ebnett.no 924 46 774
DNT Drammen og Omegn Simon Torgersen simon.torgersen@dnt.no 906 23 440
Barnas Turlag/DNT Ung, DNT Drammen og Omegn Fagsjef aktivitet barn og unge Ingrid Bergande ingrid.bergande@dnt.no 970 38 099
DNT, aktivitetsavdelingen Thea Hajum Utvik thea.utvik@dnt.no 904 10 415
DNT Integrering Aktivitetsansvarlig Midia Hesso midia.hesso@dnt.no 32 25 51 40
Drammen Jeger- og fiskeforening Gunnhild Staksrud post@drammenjff.no 480 66 171
Drammen Klatreklubb Geir Arne Bore geirarnebore@gmail.com 901 97 130
Drammens Sportsfiskere Hans-Petter Nyhuus hans.petter.nyhuus@drammen.kommune.no 901 51 967
Drammensmarkas Venner Tom Helgesen tohelge2@online.no 974 14 666
Eiker O-lag Eli Tufte elitufte@gmail.com
Hellas orientering Rolf Justad rmjustad@gmail.com 959 78 405
IF Hellas Ved klubbledelsen post@ifhellas.no
Jasmin Kvinnenettverk Ana Maria Silva-Harper jasmin17@online.no
KFUK KFUM Speidergruppe Åssiden Ingunn Sevlejordet ingsevle@ebnett.no 907 81 627
KFUK KFUM Speidergruppe Åssiden Runar Jakobsen (Syvende far i huset) runar@drammenkm.com 916 29 302
Konnerud IL ved orienteringsgruppa Morten Vogt mortenvogt1977@gmail.com 971 55 688
KIL, turorientering Trond Cato Martinsen trond.cato.martinsen@ebnett.no 924 46 774
Konnerud speidergruppe Jonas Myhren (leder) jonasmyhren@ebnett.no 924 65 917
Konnerud speidergruppe Hilde Marie Bergeli Haldorhamn hilde.haldorhamn@gmail.com 916 48 321
Krokstadelva jeger- og fiskeforening Jørn Thomas Berg jorn@bmyhre.no 959 30 905
Mjøndalen KFUK-KFUM speidere Hilde D. Nordlid mjondalen1@yahoo.no 99498964
Mjøndalen MSK speidergruppe Runi Steen runielisabeth@gmail.com 95760887
Mjøndalens jeger- og fiskeforening Espen Hansen formann@mjff.no 958 00 799
Mjøndalens jeger- og fiskeforening - ungdomsgruppa Håvard Stenklev Mørch ungdom@mjff.no 473 50 898
Norsk organisasjon for Terrengsykling, Drammen lokallag Simen Filseth simen.filseth@nots.no 922 57 001
Røysjømarkas venner Terje W. Pettersen te-pett5@online.no 41470142
Solberg speidergruppe Ole-Bjørn Haugåsen ole-bjorn@haugaasen.no 911 17 660
Solbergelvens jeger- og fiskeforening Pål Kristian Andersen Pal.Kristian.Andersen@lier.kommune.no 907 83 869
Sturla orientering Håkon Wold hakon.wold@gmail.com
Svelvik Kajakklubb Roar Haldorsen haldorsenroar@gmail.com 99266065

I presentasjonen finner du en del interessant informasjon om friluftslivet i Drammen.

Dokumenter

I presentasjonen finner du en del informasjon om sammenhengen mellom opphold i natur og helse.

Kompendium forskning på natur og helse (PDF)

Friluftsliv i skolen

Drammen Friluftsforum er opptatt av å tilrettelegge for mer bruk av friluftsliv som fagkomponent i skolen. I nedenstående presentasjon kan du lese mer om hvordan friluftslivet gjennom Drammen Friluftsforum foreslår å anvende naturen mer som læringsarena for oppvekstledelsen i Drammen kommune.

Friluftsliv i Drammensskolen (PDF)

Drammens unike nærfriluftsliv

Drammens friluftsliv er ganske unikt fordi flere av foreningene har bygget opp et stort tilbud innen bynært, lavterskel friluftsliv gjennom mange år. Tilgjengelig for de fleste, rimelig eller gratis, og miljøvennlig. Les mer om det i dokumentet under.

Drammens nærfriluftsliv (PDF)