Bilde: DNT Drammen og Omegn - lokomotivet i Drammens folkehelsearbeid

DNT Drammen og Omegn - lokomotivet i Drammens folkehelsearbeid

DNT Drammen og Omegn er den i særklasse største friluftsaktøren i Nedre Buskerud med over 12.000 betalende medlemmer, flere hundre dedikerte frivillige som holder hjulene i gang, og driver turisthytter og ruter/merking i tradisjonell forstand. Men visste du at DNT Drammen og Omegn var en av foregangsorganisasjonene når det kom til bynært friluftsliv og inkluderende, lavterskel friluftsliv?

Erna
Erna Solberg er en av de mange notabiliteter som har besøkt DNT Drammens diverse opplegg for grupper som trenger tilrettelegging, her Friluftsliv - tilrettelagt for Utviklingshemmede, som ble startet i Drammen og nå er en nasjonal fast ordning i 25 medlemsforeninger i DNT!.


DNT Drammen og Omegn startet sitt mangeårige inkluderingsarbeid med infrastruktur. For hvordan få personer som er uvante med turliv, til å gå alene på tur på umerkede , uryddede stier uten et sted å sette seg og kanskje overnatte? Derfor satt organisasjonen igang et storstilt turskiltprosjekt i samarbeid med Gjensidigestiftelsen og kommune i nedre Buskerud samt Buskerud fylkeskommune.

Så kom hyttearbeidet. Goliaten ble gjenoppbygget til fordums glans, og er blitt et av de mest besøkte turisthytteanleggene på hele Østlandet.

Goliaten i Drammen Nordmark. Idyllisk både utenfor og inni. En perle av en turisthytte. Bestill tidlig -den er ofte opptatt.


Hamborgstrømpaviljongen sto for tur. Den fikk nytt liv etter dugnadsarbeid fra mange frivillige i land, lang tid. Nå er dette en yndet destinasjon for barnehager og skoleklasser på tur - og man kan gå dit på 10 minutter fra sykehuset. Den har også blitt overnattingshytte i senere tid.

Hamborgstrømpaviljongen, tarzanløypa og rebusløypa der er en kjær tumleplass for mange barn.


Blektjernstua i Strømsåsen ble også en DNT-hytte. Den er nå også omgjort til overnattingshytte, og det er åpen flerkulturell kafe der i regi av Jasmin Kvinnenettverk.

Blektjern er svært populær for beboere på Austad, Fjell og Konnerud.


Parallelt med hytteprosjektene - for det stopper ikke der; Garsjøkoia, Eiksetra, Damslett og Damhytta for å nevne noen er er alle lett tilgjengelige turmål for folk i Drammen - satset DNT Drammen og Omegn tungt på å rekruttere nye grupper til friluftslivet.

Inkludering

Det ble satt fokus på mange grupper. Barn og unge; personer med funksjonshemninger; utviklingshemmede. Arbeidet med friluftsliv for utviklingshemmede er nå stort i >Drammen, og er eksportert til 25 andre medlemsforeninger i DNT!

Men den største suksessen når det kom til antall nye i friluftslivet, kom da arbeidet startet for 10 år siden med å introdusere flerkulturelle til turlivet. Ut fra en holdning om at alle er ressurser, rekrutterte nemlig ikke DNTD "deltagere" som skulle "gis en opplevelse". De rekrutterte dugandes kvinner (og noen menn) fra det flerkulturelle miljøet, som drev satsingen frem i samarbeid med administrasjonen. Nå er flerkulturelle et like vanlig syn på skauen, særlig i Strømsåsen, som etniske nordmenn.

Inkludering i praksis


I Drammen Friluftsforum er DNTD en av de 28 medlemsforeningene i Drammen Friluftsforum. De har en stemme på årsmøtet, og ikke mer innflytelse enn andre mindre foreninger.

Siste artikler
Bilde: 19. september – Inspirasjonskveld "Fra lek til livslang helse"

19. september – Inspirasjonskveld "Fra lek til livslang helse"

Bilde: Friluftskonferansen 2024

Friluftskonferansen 2024

Bilde: Ny daglig leder i Drammen Friluftsforum

Ny daglig leder i Drammen Friluftsforum