Flerkulturell?

Vi ønsker deg i friluftslivet!

I Drammens friluftsliv har inkluderingen kommet lenger enn på andre samfunnsarenaer. I friluftsforeningene er flerkulturelle naturlige deltagere i aktiviteter, styrer og ledelse, og vi ønsker flere velkomne.

Har du røtter i flere land, snakker et annet språk enn norsk hjemme, eller har nylig innvandret til Norge? Vi vil veldig gjerne ha deg med i friluftslivet, både som deltager og i styre og stell! Og du blir ikke den første med flerkulturell bakgrunn i friluftslivet.

Fiskelykke
Interesse for fiske deles av mange kulturer, og isfiske åpner nye muligheter


Flerkulturelle er ledere i friluftslivet
I friluftslivet har flerkulturelle i mange år selv hatt ledende roller for å utvikle tilbudene for flerkulturelle. Både egne introduksjonsopplegg for innvandrere, og tilpasset opplæring og innføring i frilufts- og foreningsliv – og generelle ledende roller i friluftsforeningene.

Vi vet at det blant innvandrere er mange ressurspersoner som frivilligheten trenger for å utvikle seg. Er du en av dem? Vil du bli medlem i en friluftsforening og etter hvert ta en rolle som styremedlem eller lignende? Terskelen skal være lav for å bli medlem, frivillig og aktiv hos oss.

Hvis du vil bli medlem eller frivillig i en friluftsforening, finn en aktuell forening her, eller kontakt Jasmin Kvinnenettverk eller DNT Drammen og Omegn for å få veiledning.

Flerkulturelle i DNT Drammen og Jasmin
Jasmin Kvinnenettverk/Drammen Minoritetsråd arbeider for å få flere flerkulturelle kvinner - og menn - med som aktive deltagere i samfunnet. Foreningen kan nås ved leder Ana Maria Silva-Harper på epost jasmin17@online.no. Kontakt dem gjerne hvis du vil være med på aktivitet, eller bidra som frivillig iblant!

DNT Drammen og Omegn har et omfattende tilbud for flerkulturelle, og en egen ansatt aktivitetsansvarlig som arbeider bare med integrering. Kontakt Midia Hesso på midia@dntdrammen.no eller telefon 32 25 51 40. De er interessert i flere deltagere og frivillige!

Drammens inkluderingssatsing

Drammen er byen der flerkulturelle er like vanlige å se på tur med sekk og gode sko som etniske nordmenn. Det ligger en historie bak dette - en større satsing drevet av DNT Drammen og NAV i samarbeid. Det startet egentlig som et arbeidstreningsprosjekt for et fåtall kvinner.

Som alle drammensere vet, endte det med at flerkulturelle viste seg virkelig å like å gå på tur! Ryktet gikk rundt i de flerkulturelle miljøene: Skogen er et fredelig sted, og nordmenn er så hyggelig, sier hei, og setter seg kanskje tilog med å benken ved siden av oss for å skravle! Helseeffektene for de som ble introdusert til friluftslivet, kom så raskt at ryktet ble spredd enda mer.

Men hovedgrepet for DNT Drammens satsing - det var ikke å "gi" noe gratis til "trengende grupper". Nei - DNT Drammen og Omegn rekrutterte dugnadere blant de flerkulturelle - driftige frivillige - fordi de visste at rundt om i boligene i Drammen sitter mange kvinner og menn med store ressurser, men som dessverre står utenfor arbeidslivet. DNT Drammen og Omegn kan med stolthet si at det har svært mange flerkulturelle frivillige. Og disse dugnaderne var det som så rekrutterte deltagere til aktivitetene.

Dronningen på tur med flerkulturelle i Drammen
Både majesteter, statsministeren og andre statsråder har kommet til Drammen for å forsøke å forstå: Hvordan klarer Drammens organisasjoner å få med så mange flerkulturelle ut i turlivet?

Og det slutter ikke der. På grunn av mestringen og de psykiske helsegevinstene, er mange av kvinnene nå i betalt arbeid. Og prosjektet ble ansett som så vellykket av Havva Ince, som ledet prosjektet, fikk ansvar for å utvikle et slikt tilbud i hele DNT i Norge.


Havva jobber nå i en annen fin flerkulturell organisjon - Jasmin Kvinnenettverk/Buskerud Minoritetsråd - men i DNT Drammen og Omegn har Midia Hesso overtatt ledelsen av prosjektet.


Strømsåsen er stedet der tettheten av flerkulturelle er størst, men vi er så heldige å møte mange flerkulturelle i alle kommunedelsskoger i Drammen.