Bilde: Friluftskonferansen 2024

Friluftskonferansen 2024

Drammen Friluftsforum er glade for å kunne dele våre erfaringer fra Friluftskonferansen 2024, som ble holdt 5. og 6. juni på Scandic Helsfyr hotell i Oslo. Denne to-dagers konferansen, arrangert av Oslo og Omland Friluftsråd i samarbeid med Oslo kommune, Friluftsrådenes Landsforbund og Akershus fylkeskommune, samlet politikere, statssekretærer, dyktige forskere og friluftslivsentusiaster fra hele landet til en inspirerende og lærerik samling.

Høydepunkter fra konferansen

Konferansen fokuserte på to hovedtemaer: bevaring av naturen og økt deltakelse i friluftsaktiviteter. Vi deltok på en rekke foredrag og diskusjoner som ga oss verdifulle innsikter og nye perspektiver. Noen av høydepunktene inkluderer:

  • Naturmangfold og bevaring: Flere innlegg belyste viktigheten av å beskytte vårt lokale økosystem, og vi fikk høre om metoder og suksesshistorier fra andre regioner.
  • Inkludering i friluftsliv: Konferansen presenterte flere utfordringer og strategier for å gjøre friluftsliv tilgjengelig for alle, inkludert tiltak for å inkludere underrepresenterte grupper.
  • Folkehelse og friluftsliv: Vi ble inspirert av foredrag som viste hvordan friluftsaktiviteter kan bidra til bedre folkehelse og styrket sosialt samhold.
  • Kamp om arealer og hindringer for deltakelse i friluftsliv: Det ble belyst og drøftet virkemidler, arbeid og erfaringer om hvordan vi kan ta vare på natur- og friluftsområdene, og særlig i pressområdene. Her ble spesielt Oslofjorden og Marka belyst. 

Line Kristin Larsen fra Miljødirektoratet holdt foredrag om "Hvordan kan friluftslivsområder- og idrettsinteresser sikres i verneområder?" (Foto: Oslo og Omland Friluftsråd)

Det ble også kjørt paneldebatt rundt problemstillingen hvordan vi kan ta vare på naturen og tilrettelegge og stimulere til økt friluftsdeltakelse for alle. Det ble en faglig og frisk debatt mellom Truls Gulowsen fra NOA - Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Bente Lier fra Norsk Friluftsliv og Alfred Bjørlo fra Venstre.

Paneldebatt (Foto: Oslo og Omland Friluftsråd)

Befaringer og nettverksbygging

Et annet verdifullt aspekt ved konferansen var muligheten til å delta på befaringer i Oslo og Akershus. Drammen Friluftsforum deltok på befaring "Fjordbyen - havnepromenaden og friluftsliv," som gikk fra Gamlebyen, via Middelaldersparken og deretter til DNT's friluftshus på Sørenga-utstikkeren og avsluttet på Opera-taket.   

Dette ga oss praktiske eksempler på vellykket naturforvaltning og friluftstiltak. I tillegg fikk vi muligheten til å bygge nettverk med andre friluftsorganisasjoner og ressurser, noe som vil styrke vårt arbeid fremover.

Veien videre for Drammen Friluftsforum

Deltakelsen på Friluftskonferansen 2024 har gitt oss inspirasjon og ideer som vi ønsker å forfølge videre framover i Drammen. Herunder:

  • Øke fokus på naturbevaring: Fremme tiltak for å beskytte og styrke Drammens naturlige områder.
  • Inkluderende friluftsaktiviteter: Fronte og utvide programmer for å sikre at alle har muligheten til å delta i friluftslivet, uansett bakgrunn.
  • Fremme friluftsliv for bedre folkehelse: Øke bevisstheten om friluftslivets positive effekter på mental og fysisk helse.

For mer informasjon og bilder fra konferansen: https://www.osloogomlandfriluftsrad.no/ 

 

Siste artikler
Bilde: 19. september – Inspirasjonskveld "Fra lek til livslang helse"

19. september – Inspirasjonskveld "Fra lek til livslang helse"

Bilde: Friluftskonferansen 2024

Friluftskonferansen 2024

Bilde: Ny daglig leder i Drammen Friluftsforum

Ny daglig leder i Drammen Friluftsforum