Bilde: Rapport fra NMBU om Drammen Friluftsforum

Rapport fra NMBU om Drammen Friluftsforum

Drammen Friluftsforum ble etablert i 2018 med mål å styrke medlemsorganisasjonenes interesser, sikre medvirkning og påvirkning når det gjelder friluftslivets utvikling, samt styrke samarbeidet på tvers blant ulike friluftslivsorganisasjoner i storkommunen og dessuten sette egenorganisert friluftsliv på agendaen i større grad.

For å få mer kunnskap om de ønskede gevinstene ved etablering av friluftsforumet er blitt realisert, har Drammen Friluftsforum henvendt seg til Institutt for landskapsarkitektur ved NMBU for å få gjennomført en evaluering av arbeidet så langt.valueringen som bygger på en spørreskjemaundersøkelse til alle medlemsorganisasjonene i Drammen Friluftsforum, har tatt utgangspunkt i følgende fire målsettinger som ble kommunisert ved etableringen:

  • Bedret inngang i kommuneadministrasjonen og blant politikerne.
  • Større synlighet for friluftsforeninger.
  • Kompetanseutvikling på tvers.
  • Bedret finansiering av friluftslivet, både det egenorganiserte og det organiserte

Rapporten kan du lese her

Siste artikler
Bilde: 19. september – Inspirasjonskveld "Fra lek til livslang helse"

19. september – Inspirasjonskveld "Fra lek til livslang helse"

Bilde: Friluftskonferansen 2024

Friluftskonferansen 2024

Bilde: Ny daglig leder i Drammen Friluftsforum

Ny daglig leder i Drammen Friluftsforum