Bilde: SAMLER FRILUFTSORGANISASJONENE TIL FELLES INNSATS

SAMLER FRILUFTSORGANISASJONENE TIL FELLES INNSATS

DRAMMEN, 7.11.18: Friluftsorganisasjoner i kommunen har gått sammen om å etablere Drammen Friluftsforum. Forumet skal være felles kontaktpunkt mot myndighetene, og skal samarbeide tett om myndighetskontakt, finansiering og bruk av naturen.


Forumet ble etablert 23. august i år, etter lengre tids prosesser i foreningene som nå samles. De som allerede fra start skal samarbeide i Friluftsforum er:

  • DNT Drammen og Omegn
  • Norsk Organisasjon for Terrengsykling (NOTS), Drammen lokallag
  • Åssiden KFUK-KFUM-speiderne
  • Drammen Sportsfiskere
  • Buskerud Orienteringskrets
  • Drammensmarkas Venner (DMV)

Flere organisasjoner ventes som medlemmer med det første.

Drammen kommune støtter forumet med finansiering, og er representert i styringsgruppen. Forum for natur og friluftsliv Buskerud (FnF) er sekretær, og en person skal med det første ansettes for å koordinere arbeidet i forumet.

Ordføreren: - Viktig arbeid
Ordfører i Drammen Tore Opdal Hansen uttaler: - Disse organisasjonene bidrar med viktig arbeid, og ved å opprette en slik felles organisasjon tror kommunen de sammen vil kunne gi byens innbyggere et enda bedre og bredere tilbud.

Ordføreren fortsetter: Derfor har Drammen kommune bidratt med 500.000 kroner til dette. Det er også en ambisjon i kommunens Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv at vi skal bidra til etableringen av et lokalt friluftsråd, sier ordfører i Drammen Tore Opdal Hansen.

Lang erfaring
Styreleder i det nyetablerte forumet er Hans Støvern i Drammens Sportsfiskere. Støvern har lang erfaring som ansatt i friluftslivssektoren, og har hatt en rekke verv i flere foreninger.

- Friluftsforum er en videreføring av langvarig og stadig tettere samarbeid mellom de forskjellige friluftslivsorganisasjonene, og mellom disse foreningene og Drammen kommune samt Buskerud fylkeskommune. Første fase i en institusjonalisering av samarbeidet var Friluftslivets Hus, og andre fase er Friluftsforum, uttaler Hans Støvern.

Mer aktivitet
- Samarbeid og samhandling vil gi mer aktivitet og bedre friluftslivsinfrastruktur for innbyggerne i Drammen, sier Støvern, og utdyper: - Ikke bare vil vilkårene for organisasjonenes drift kunne bli bedre når man har en stemme mot forvaltningen. Gjennom erfaringsdeling, kompetanseoverføring og organisasjonsutvikling vil den enkelte organisasjon kunne gi bedre tilbud til brukerne.

Forståelse mellom markabrukere
NOTS er opptatt av forståelse mellom forskjellige brukergrupper av marka, sier Simen Filseth, leder for NOTS’ lokallag i Drammen. - Vi ser Drammen Friluftsforum som en viktig arena for å oppnå dette i Drammensområdet. NOTS ser frem til å samarbeide med andre organisasjoner for bærekraftig bruk av marka for eksisterende og fremtidig generasjoner, sier Filseth.

- Tilgang til marka svært viktig
- For orienteringskretsen er tilgang til marka svært viktig, da dette er vår «arena». Som tilrettelegger av bynært friluftsliv i form av turorientering ser vi at økt tilgjengelighet gir naturopplevelser for stadig flere, sier Trond Cato Martinsen, leder for turOrientering i Konnerud IL og representant for Buskerud Orienteringskrets.

Tom Helgesen, styreleder i Drammensmarkas Venner, sier at DMV har blitt med i forumet fordi det gir friluftslivsorganisasjonene et felles talerør mot kommunen og andre aktører. – Det er også viktig at vi kan samarbeide om forskjellige prosjekter innen Friluftsforumet. Sammen er vi sterkere, sier Helgesen.

DNTD pådriver
DNT Drammen og Omegn har vært en av pådriverne for initiativet. – Aktørene innen friluftslivet benytter samme arena, nemlig naturen. Friluftsliv blir stadig mer populært. Da øker behovet for koordinering og samarbeid. Det er også behov for profesjonalisering av kontakten med partnere som kommunen, fylket og staten, grunneiere og andre rettighetshavere, påpeker daglig leder i DNT Drammen og Omegn Simon Torgersen.

Mer komplekst
-Forholdet til myndighetene og regelverket blir stadig mer komplekst og preget av administrasjon. Som idretten er friluftslivet avhengig av samarbeid med og støtte fra offentlig forvaltning, og Friluftsforum skal være felles talerør inn mot det offentlige for oss som er aktører i friluftslivet, sier Torgersen.

Fakta om Drammen Friluftsforum
Formålet med Drammen Friluftsforum er å styrke medlemsorganisasjonenes interesser i aktuelle saker i kommunen, sikre medvirkning og påvirkning ovenfor friluftslivets utvikling i kommunen, samt sikre samarbeid på tvers av ulike friluftslivsorganisasjoner i kommunen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Hans Støvern, styreleder, Drammen Friluftsforum tlf. 988 35 819

Thomas Andre T. Sveri, Koordinator , Forum for natur og friluftsliv Buskerud (FnF), tlf. 977 22 812

Simon Torgersen, daglig leder, DNT Drammen og Omegn, tlf. 906 23 440

Gard Nybro-Nielsen, pressesjef, Drammen kommune, telefon: 952 44 674, e-post: gard.nybro.nielsen@drmk.no


Siste artikler
Bilde: 19. september – Inspirasjonskveld "Fra lek til livslang helse"

19. september – Inspirasjonskveld "Fra lek til livslang helse"

Bilde: Friluftskonferansen 2024

Friluftskonferansen 2024

Bilde: Ny daglig leder i Drammen Friluftsforum

Ny daglig leder i Drammen Friluftsforum