Bilde: Solidaritetsfondet er etablert

Solidaritetsfondet er etablert

Solidaritetsfondet i Drammen Friluftsforum er etablert i 2024 og skal bidra til å støtte friluftslivs- og aktivitetsglede for alle, med lik mulighet for deltagelse.

Midlene skal benyttes til familier blant barn og unge i Drammen som av økonomiske årsaker ikke har mulighet til å delta i slike aktiviteter. Fondet gir økonomisk støtte direkte til medlemsforeningene slik at de kan dekke kontingent, deltakeravgifter, eller nødvendig utstyr for å delta på lik linje med andre.

Hovedmål:

Inkludere barn og unge der økonomi er en barriere for deltagelse og forebygge utenforskap og sosial ulikhet.

Midlene skal understøtte:

Medlemsforeningenes arbeid med å inkludere barn og ungdom mellom 6-19 år som faller utenfor på grunn av sosial ulikhet og sosioøkonomiske årsaker.

Holde foreldrebetalingen og aktiviteter som er kostnadsdrivende nede.

Solidaritetsfondet er ment til å sikre friluftslivs- og aktivitetsglede for alle, med lik mulighet for deltagelse.

Siste artikler
Bilde: 19. september – Inspirasjonskveld "Fra lek til livslang helse"

19. september – Inspirasjonskveld "Fra lek til livslang helse"

Bilde: Friluftskonferansen 2024

Friluftskonferansen 2024

Bilde: Ny daglig leder i Drammen Friluftsforum

Ny daglig leder i Drammen Friluftsforum