DNT Drammen og Omegns frivillige holder landets største friluftsinfrastruktur i gang. Bli med du også!

Turistforeningens frivilligkraft behøver knapt å understrekes. De mange tusen frivillige i DNT holder de norske friluftstradisjonene ved like. Også i DNT Drammen og Omegn er det mange frivillige - og de trenger flere!

Les mer her om det å bli frivillig i DNT:

Å være frivillig i DNT Drammen og Omegn betyr fysisk aktivitet, sosialt samhold, fellesturer og økt kompetanse på en rekke felter. Det er tilbud - og derfor frivillige - i alle aldre, fra ungdom til eldre.