DNT Drammen og Omegns frivillige holder landets største friluftsinfrastruktur i gang. Bli med du også!

Turistforeningens frivilligkraft behøver knapt å understrekes. De mange tusen frivillige i DNT holder de norske friluftstradisjonene ved like. Også i DNT Drammen og Omegn er det mange frivillige - og de trenger flere! Ta gjerne kontakt med DNTs administrasjon https://drammen.dnt.no/ansatte/

Å være frivillig i DNT Drammen og Omegn betyr fysisk aktivitet, sosialt samhold, fellesturer og økt kompetanse på en rekke felter. Det er tilbud - og derfor frivillige - i alle aldre, fra ungdom til eldre.

Les denne linken https://drammen.dnt.no/frivillig for å få detaljert informasjon, men menyen du kan velge fra når det kommer til oppgaver, er:

Turledelse

Merking

Merking
T-ene skal merkes, og så merkes etter noen år igjen.

Dugnad

Stadige dugnader i frisk luft for å holde friluftslivet ved like!


Arrangement

I DNT får man som medlem og frivillig et meget omnfattende tilbud om kompetanseøkning. Kompetansesystremet er basert på stigesystemet, og har lært svært mange medlemmer avanserte former for friluftsliv, førstehjelp, livredning, ledelse av store grupper mm.

Kurs og samlinger

Åpen kafe for frivillige