Bli frivillig i en friluftsforening

Nye vennskap og felleskap

Bli frivillig i en friluftsforening

Frivillighet i friluftslivet er svært givende og samfunnsnyttig – og foregår for det meste ute i naturen i fysisk aktivitet. Ønsker du å gjøre din dugnadsinnsats på Norges største folkehelsearena, er det mange roller og oppgaver å velge mellom. Du kan bruke litt tid iblant, en del tid jevnlig, eller en mellomting.

Bygg gode verdier for barn i speider’n

Drammen har 12 speiderforeninger fordelt på hele kommunen. Det er alltid et behov for flere frivillige i disse. Speiderforeningene trenger både voksne tilretteleggere og unge speiderledere. For ungdom og unge voksne vil det å bli frivillig i en speiderforening være en flott måte å bli kjent med andre unge mennesker med gode verdier. For foreldre og voksne som vil bidra, er det mange oppgaver å velge mellom, fra jevnlig innsats til punktdugnader.

Her kan du gjøre en direkte forskjell i barn og unges liv ved å bidra til deltagelse og fysisk aktivitet for mange. For alle de i Norge som har vært speider som barn, vil det være spesielt givende å være speiderleder, men det er ikke noe krav å kjenne til speiding fra før.

Dugnad for turliv i Turistforeningen

Samarbeid
DNT Drammen og Omegn har mange spennende oppgaver for frivillige

DNT Drammen og Omegns frivillige driver et meget omfattende tilbud, fra bynære hytter kloss inntil bebyggelse til turaktiviteter for forskjellige grupper en rekke steder i hele kommunen.

Liker du best tanken på å hogge ved til å varme opp de mange turisthyttene? Reparere og male en hytte i en stor dugnadsgjeng? Merke og skjøtte en sti i skauen? Eller å ta turleder-kurs og etter hvert være med på å ta med grupper på dagsturer eller overnattingsturer? Å være frivillig i DNT Drammen og Omegn innebærer at du blir med i et sosialt fellesskap både med en lokal dugnadsgjeng og med alle andre frivillige i organisasjonen. DNT har et strukturert kompetansehevingsopplegg og tilbyr en rekke kurs for frivillige.

Har du lyst til å bli frivillig registrer deg gjerne her, så tar vi kontakt

For mer informasjon, kontakt eller se https://drammen.dnt.no/frivillig/

Legge til rette for jakt og fiske

Drammens jeger- og fiskeforeninger legger til rette for både jakt- og fiskeaktiviteter. Forvaltning av fiskevann i Drammen fra disse foreningene er den største oppgaven, og grunnen til at det i det hele tatt finnes fisk i skogsvannene i området. Her behøves det flere folk. Arbeidet spenner fra utsetting av fisk til etablering og vedlikehold av gytebekker til stamfiske og tynningsfiske. Det meste av dugnadsarbeidet foregår på skauen – så her får man vært mye ute!

Den største fiskeforeningen er Drammens Sportsfiskere, og her kan du ta kontakt med Borgar Pedersen på borgar32@gmail.com for mer informasjon.

Også jakt betinger at det er gjort enormt dugnadsarbeid på forhånd. I Drammen er de fleste jeger- og fiskeforeningene lukkede, men det er plass til nye jegere og dugnadere i flere foreninger. Dersom du vil engasjere deg med i din lokale jeger- og fiskeforening, se på medlemssidene for informasjon om foreningen i ditt område.

Samarbeid
Under dette arrangementet samarbeidet DNT Drammen og Drammens Sportsfiskere om isfiskedag

Bidra i markaforening

Både Drammensmarkas Venner og Røysjømarkas Venner har høy aktivitet og mye dugnader på enten hytteanlegg eller gjennom tilretteleggingstiltak på sti. Kontakt dem direkte hvis du vil bli medlem og frivillig der.

Turorientering

Er du gammel orienteringsløper? Eller god på kart og kompass? I Drammen har vi hele fem orienteringslag som har egne turorienteringsgrupper. Vil du bidra som frivillig for det fabelaktige lavterskeltilbudet turorientering? Kontakt o-laget som ligger nærmest deg, se på medlemssidene!