Bilde: Engasjer deg i friluftslivet!

Engasjer deg i friluftslivet!

Ørreten jeg trekker opp av Vakkertjern en junikveld? Skiltene jeg følger i Strømsåsen? De vil alltid være der, tenker vi. Men vil de det, når de fleste av oss tar turveier, fiskerike skogsvann, skilt, infotavler og selve skogen for gitt? Bli medlem i en friluftsforening!

Audun Støren
Koordinator, Drammen Friluftsforum

Oppslutningen om det norske friluftslivet er skyhøy. Svært mange går på tur i nærmarka, sykler i skogen, fisker i skogstjern og så videre. Langt færre nordmenn er medlemmer i en friluftsorganisasjon.

Dette fenomenet utgjør noe av årsaken til at friluftslivet sjelden vinner frem i interessekonflikter med aktører som vil nedprioritere eller fjerne friluftslivsinfrastruktur.

Medlemskap i en friluftslivsforening bidrar til å opprettholde mulighetene vi alle ønsker å ha til å oppleve naturen i nærområdet vårt, på flere viktige måter:

Dugnad. Som medlem i en friluftsorganisasjon får du kunnskap om dugnadsmuligheter. Stort sett er dette fysisk arbeid utendørs i hyggelig sosialt lag. Dette bidrar positivt overfor friluftslivet - og deg selv.

La oss vise noen eksempler.

Norsk organisasjon for terrengsyklings (NOTS) lokallag i Drammen har utført flere kloppearbeider i Drammensmarka, med ivrige dugnadere. Ikke for å slippe å få våte dekk. Men for å forebygge eventuell slitasje i spesielt våte partier. Og hva ble tilleggseffektene? For det første ble syklistene kjent med andre likesinnede, og fikk nye turkompiser. Og for det andre: de gående og joggende i skogsområdet kan nå ferdes tørrskodd der de før ble søkkvåte. Vips, så hadde NOTS’ lokallag bygget en viktig bro til andre markabrukere!

Kloppene ved Pantegutten er anlagt av Drammensmarkas Venner – til glede for svært, svært mange gående og syklende i dette populære turområdet.

Forskjellige former for dugnad for DNT Drammen og Omegn bidrar til vedlikehold av skilt, merking, stier og turisthytter lokalt.

Et bedre samfunn. Vil du bidra til et samfunn med bedre miljø, en renere by, et triveligere og tryggere nærområde? Alt dette er sentrale oppgaver for Drammens lokale friluftslivsorganisasjoner. Og det nytter:

Drammen Sportsfiskere (DS) jobber utrettelig for å gi alle Drammens innbyggere rene tjern med fisk i. DS var hovedpådriver for ren Drammenselv – og helt sentral bidragsyter til at arbeidet faktisk ble utført. Vi husker alle at opprenskningen av Drammenselva dannet grunnlag for gjenreisningen av Drammen som attraktiv by.

Speidergruppene lærer barn og unge mer enn friluftsliv. Speiding gir tidlig erfaring i ansvar og ledelse, og sørger for at speiderne mange kvelder i året har det hyggelig med jevnaldrende utendørs – uten rusmidler, uten konkurransestress og uten mobiltelefon.

DNT Drammen og Omegn har bidratt sterkt til at stadig grupper som tidligere sto utenfor friluftslivet, nå deltar: Flerkulturelle, bevegelses- og sansehemmede og utviklingshemmede.

Innflytelse
Friluftsforeningene er høringsparter i myndighetenes planarbeid. Vi har påvirkningskraft. Og jo flere medlemmer – desto sterkere innflytelse. Dessuten er medlemmene delaktige i utformingen av synspunkter i foreningene.

Økonomi. Det koster å drive forening. Regnskapsføring, revisor; lokalleie. Vedlikehold av hytter, frakt av fiskeyngel, laboratorieprøver av tjern og bekker; utgivelse av klatreguider, produksjon av orienteringskart. Riktignok får foreninger en del finansiell støtte fra myndigheter og stiftelser. Men mye av driften av foreningen, det må den bekoste ved egne midler – altså medlemskontingent.

Drammens friluftsliv trenger deg som medlem – og vi trenger alle friluftslivet.

Siste artikler
Bilde: 19. september – Inspirasjonskveld "Fra lek til livslang helse"

19. september – Inspirasjonskveld "Fra lek til livslang helse"

Bilde: Friluftskonferansen 2024

Friluftskonferansen 2024

Bilde: Ny daglig leder i Drammen Friluftsforum

Ny daglig leder i Drammen Friluftsforum