Bilde: Inkludering styrkes enda mer i friluftsliv

Inkludering styrkes enda mer i friluftsliv

Drammen Minoritetsråd/Jasmin Kvinnenettverk og Drammen Jeger og Fisk går inn i Drammen Friluftsforum

DRAMMEN, 14.02.2021: Inkludering i Drammens friluftsliv styrkes ytterligere. Drammen Minoritetsråd ved dets avdeling Jasmin Kvinnenettverk blir medlem i Drammen Friluftsforum (DF). Også den inkluderende nyskapningen Drammen Jeger og Fisk, etablert i forrige uke, blir medlem i DF fra start.

Jasmin Kvinnenettverk er en avdeling i Drammen Minoritetsråd. De to tilslutter seg Drammen Friluftsforum som én medlemsforening. Jasmin har flere satsings- og driftsområder, deriblant turliv og friluftsliv. Organisasjonen har fokus på minoritetskvinner som samfunnsressurs, med tilbud som styrker kvinners muligheter til selvutvikling. Jasmin driver blant annet i samarbeid med DNT Drammen og Omegn åpen kafé på Blektjern søndager, flere turgrupper, sømverksted og catering. Organisasjonen ble tildelt Drammen kommunes Frivillighetspris for 2019.

Bildet er fra en av utallige turer arrangert av Jasmin Kvinnenettverk. Grunnlegger Silva-Harper er nr. 2 fra venstre.Grunnlegger Ana Maria Silva-Harper sier dette om Jasmins tilknytning til DF: 
- I naturen kan alle være seg selv, og der viser vi oss alle fra vår beste side. Naturen er alltid åpen. Derfor har flerkulturelle i lang tid benyttet de mulighetene til helse og trivsel som naturen i og rundt Drammen gir. Vi opplever at organisasjo-nene i friluftslivet er åpne for oss, og også viser gjennom handling at de ser på flerkulturelle kvinner som ressurssterke bidragsytere, i den forstand at flerkulturelle bes ta verv i slike organisasjoners styrende organer. 

Drammen Jeger- og Fiskeforening (DJFF) ble stiftet 10. februar i år for å tilby lavterskel høstingsfriluftsliv til alle i Drammen, uavhengig av kjønn, etnisitet, bakgrunn, bosted og familietradisjon. Foreningen er åpen for alle, også på jaktsiden. Foreningens styre er mangfoldig, og jobber spesielt med inkludering av nye grupper til høstingsfriluftslivet. 
- Inkludering er denne foreningens viktigste oppgave. Inkludering er vanlig folkeskikk, enkelt og greit, uttaler styreleder Espen Avdal i DJFF. 

Hasnat Javid, styremedlem i DJFF, ser frem til å dyrke jaktgleden i en åpen forening. – Som drammenser og jeger ser jeg frem til å kunne ha foreningstilknytning i byen min. Jeg ser også frem til å formidle jakt- og fiskeglede til barn og unge, sier Åssia-mannen.

Allerede mangfoldig
Friluftslivet i Drammen er allerede mangfoldig, der flerkulturelle er et stort og naturlig innslag på stier og grusveier. Det er mange flerkulturelle – flest kvinner – aktive frivillige blant annet i DNT Drammen og Omegn og i speider’n. NJFF Buskerud jobber bredt å introdusere jakt og fiske til flerkulturelle. DNT Drammen og Omegn har i tillegg ukentlig (under normale omstendigheter) en rekke aktiviteter for seniorer, eldre seniorer, funksjonshemmede, utviklingshemmede og andre. 


- Alle er ønsket hos oss


Daglig leder Simon Torgersen i DNT Drammen og Omegn, samt styremedlem i DF, sier: - Naturen er den ideelle inkluderingsarena. Derfor er det naturlig at friluftslivet tiltrekker seg alle grupper. Så må vi i tillegg drive aktivt med rekruttering og inkludering gjennom målrettede tiltak i de aktuelle minoritetene, for å nå ut med budskapet om at alle er ønsket hos oss. Vi ønsker hele tiden å bli flinkere på å få med alle, derfor er det fint for Drammen at vi får med disse to foreningene inn i Drammen Friluftsforum. 


Fakta om Drammen Friluftsforum


Friluftsorganisasjoner i kommunen gikk i 2018 sammen om å etablere Drammen Friluftsforum. På kort tid har de aller fleste foreningene i Drammen, Svelvik og tidl. Nedre Eiker sluttet seg til organisasjonen, som nå teller 27 store og små foreninger.

Formålet med Drammen Friluftsforum er å styrke medlemsorganisasjonenes interesser i aktuelle saker i kommunen, sikre medvirkning og påvirkning hva gjelder friluftslivets utvikling, samt styrke samarbeidet på tvers av ulike friluftslivsorganisasjoner i storkommunen. Drammen kommune støtter forumet med delfinansiering.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Ana Maria Silva-Harper, leder / grunnlegger, Drammen Minoritetsråd/Jasmin kvinnenettverk, epost jasmin17@online.no

Audun Støren, koordinator, Drammen Friluftsforum, tlf. 967 36 160, e-post post@drammenfriluftsforum.no

Siste artikler
Bilde: 19. september – Inspirasjonskveld "Fra lek til livslang helse"

19. september – Inspirasjonskveld "Fra lek til livslang helse"

Bilde: Friluftskonferansen 2024

Friluftskonferansen 2024

Bilde: Ny daglig leder i Drammen Friluftsforum

Ny daglig leder i Drammen Friluftsforum